Björngårdsskolan

Logotyp för Björngårdsskolan som ligger vid Mariatorget på Björngårdsgatan i Stockholm. Skolan var inne på björn-symbolik på något sätt eftersom de är passande med namnet. Att använda tecknade och symbolisk björnar hade de försökt själva men det blev inte bra. De ville även få in nyckelordet ”gemenskap” vilket gjorde det ännu svårare. Min lösning blev därför en björntass som samtidigt är ett hjärta för gemenskapen.