Bohus Räddningstjänstförbund

Två kommunder slog ihop sina räddningstjänster och ville samtidigt ta fram ett nytt grafiskt märke/logotype. Önskemål om att använda symbolik med tornet ”Fars Hatt” på Bohus fästning fanns men annars hade jag fria händer. Logotypen skulle appliseras på fem brandstationer, utryckningsfordon, som broderade märken på kläder med mera.

www.bohusräddningstjänstförbund.se