Grafisk Identitet

Grafisk Identitet, grafisk manual vad är det?

Om du vill sticka ut i mediabruset och synas måste du ha ett ansikte, äga en unik grafisk identitet som igen annan har. Det starkaste grafiska elementet i en grafisk profil brukar vara logotypen som ska finnas med i alla sammanhang där det går. För att förstärka sin grafiska identitet kan man även bygga vidare med en grafisk profil. En grafisk profil är anvisningar och regler om var, hur och när logon ska appliceras så det ser likadant ut jämt. Oftast använder man också extra grafiska element som färger, linjer för att förstärka identiteten och detta måste förklaras. Manulen kan även innehålla uppgifter om vilka typsnitt, typ av bilder med mera som ska användas.

Om företaget är lite större kan det vara viktigt att samla dessa anvisningar i en manual, en så kallad grafisk manual. Detta är speciellt viktigt då man är många personer som ska komma i kontakt med profilen, interna medarbetare som externa leverantörer. En manual kan vara på t.ex. fem sidor eller tvåhundra femtio beroende på hur stort företaget är och hur brett profilen ska användas.

Jag har mycket lång och bred erfarenhet av att skapa logotyper, grafiska profiler och manualer åt alla möjliga typer av verksamheter.

Om du vill titta lite närmare på vad jag har tidigare kan du klicka här  Grafisk Profil · Logotyper.