Helgadotter

Varumärke för företag inom segmentet funktionella men snygga väskor. Symbolen tecknades och inspirerades utifrån en skulptur.