Qrir

Qrir är ett transportföretag med annorlunda namn och profil. Tog efter kundens önskemål fram en koncept-Qanin logo som med glimten i ögat också är med på olika sätt i kommunikationen mot kunderna.