Kund
SL, Tvärbanan
År

2018

Roll
 • Digital kommunikatör
 • Konsult
Uppgifter
 • Idé
 • Strategi
 • Kommunikation

Business Center

PROBLEM  Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL) är ett omfattande byggprojekt som kommer att kosta cirka fem miljarder och ska vara klart år 2023. Eftersom linjen dras genom befintlig bebyggelse blir många personer påverkade av byggnationen. Speciellt blir många barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta påverkade under en längre tid. Bland annat kommer byggnationen att skära av deras väg fram och tillbaka och från skolan. Och risken är stor för att de kommer att vilja gena genom avstängningsområdena med sina liv som insats. Ett annan framtida problem är vandalisation och klotter.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

LÖSNING  Jag kom på idén att låta låta barn i skolorna bygga Tvärbanan parallellt i Minecraft. Fick sedan med mig arbetsteamet och vi satte ihop ett förslag på aktivitetsplan. Ledningen på SL och likaså rektorerna i skolorna nappade på idén. Senare också Microsoft som äger Minecraft och går in som sponsor. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.
Enligt Microsoft är det första gången något liknade görs i världen.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2018

Roll
 • Digital kommunikatör
 • Konsult
Uppgifter
 • Idé
 • Strategi
 • Kommunikation

Erteco

PROBLEM  Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL) är ett omfattande byggprojekt som kommer att kosta cirka fem miljarder och ska vara klart år 2023. Eftersom linjen dras genom befintlig bebyggelse blir många personer påverkade av byggnationen. Speciellt blir många barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta påverkade under en längre tid. Bland annat kommer byggnationen att skära av deras väg fram och tillbaka och från skolan. Och risken är stor för att de kommer att vilja gena genom avstängningsområdena med sina liv som insats. Ett annan framtida problem är vandalisation och klotter.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

LÖSNING  Jag kom på idén att låta låta barn i skolorna bygga Tvärbanan parallellt i Minecraft. Fick sedan med mig arbetsteamet och vi satte ihop ett förslag på aktivitetsplan. Ledningen på SL och likaså rektorerna i skolorna nappade på idén. Senare också Microsoft som äger Minecraft och går in som sponsor. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.
Enligt Microsoft är det första gången något liknade görs i världen.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2018

Roll
 • Digital kommunikatör
 • Konsult
Uppgifter
 • Idé
 • Strategi
 • Kommunikation

Hotelljouren

PROBLEM  Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL) är ett omfattande byggprojekt som kommer att kosta cirka fem miljarder och ska vara klart år 2023. Eftersom linjen dras genom befintlig bebyggelse blir många personer påverkade av byggnationen. Speciellt blir många barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta påverkade under en längre tid. Bland annat kommer byggnationen att skära av deras väg fram och tillbaka och från skolan. Och risken är stor för att de kommer att vilja gena genom avstängningsområdena med sina liv som insats. Ett annan framtida problem är vandalisation och klotter.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

LÖSNING  Jag kom på idén att låta låta barn i skolorna bygga Tvärbanan parallellt i Minecraft. Fick sedan med mig arbetsteamet och vi satte ihop ett förslag på aktivitetsplan. Ledningen på SL och likaså rektorerna i skolorna nappade på idén. Senare också Microsoft som äger Minecraft och går in som sponsor. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.
Enligt Microsoft är det första gången något liknade görs i världen.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2018

Roll
 • Digital kommunikatör
 • Konsult
Uppgifter
 • Idé
 • Strategi
 • Kommunikation

Judiska Museet

Museet behövde ha en ny modern webbplats där de själva kunde uppdatera texter, bilder, även lägga upp löpande nyheter. Krav fanns att webbplatsen skulle vara mobilanpassad, vara kopplad till olika sociala medier, innehålla en nyhetsfunktion och vara tvåspråkig. Det skulle även finnas en funktion där besökarna kunde anmäla sig till nyhetsbrevet.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

LÖSNING  Jag kom på idén att låta låta barn i skolorna bygga Tvärbanan parallellt i Minecraft. Fick sedan med mig arbetsteamet och vi satte ihop ett förslag på aktivitetsplan. Ledningen på SL och likaså rektorerna i skolorna nappade på idén. Senare också Microsoft som äger Minecraft och går in som sponsor. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.
Enligt Microsoft är det första gången något liknade görs i världen.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2018

Roll
 • Digital kommunikatör
 • Konsult
Uppgifter
 • Idé
 • Strategi
 • Kommunikation

Paventia

PROBLEM  Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL) är ett omfattande byggprojekt som kommer att kosta cirka fem miljarder och ska vara klart år 2023. Eftersom linjen dras genom befintlig bebyggelse blir många personer påverkade av byggnationen. Speciellt blir många barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta påverkade under en längre tid. Bland annat kommer byggnationen att skära av deras väg fram och tillbaka och från skolan. Och risken är stor för att de kommer att vilja gena genom avstängningsområdena med sina liv som insats. Ett annan framtida problem är vandalisation och klotter.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

LÖSNING  Jag kom på idén att låta låta barn i skolorna bygga Tvärbanan parallellt i Minecraft. Fick sedan med mig arbetsteamet och vi satte ihop ett förslag på aktivitetsplan. Ledningen på SL och likaså rektorerna i skolorna nappade på idén. Senare också Microsoft som äger Minecraft och går in som sponsor. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.
Enligt Microsoft är det första gången något liknade görs i världen.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2018

Roll
 • Digital kommunikatör
 • Konsult
Uppgifter
 • Idé
 • Strategi
 • Kommunikation

Petrina & Parners

PROBLEM  Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL) är ett omfattande byggprojekt som kommer att kosta cirka fem miljarder och ska vara klart år 2023. Eftersom linjen dras genom befintlig bebyggelse blir många personer påverkade av byggnationen. Speciellt blir många barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta påverkade under en längre tid. Bland annat kommer byggnationen att skära av deras väg fram och tillbaka och från skolan. Och risken är stor för att de kommer att vilja gena genom avstängningsområdena med sina liv som insats. Ett annan framtida problem är vandalisation och klotter.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

LÖSNING  Jag kom på idén att låta låta barn i skolorna bygga Tvärbanan parallellt i Minecraft. Fick sedan med mig arbetsteamet och vi satte ihop ett förslag på aktivitetsplan. Ledningen på SL och likaså rektorerna i skolorna nappade på idén. Senare också Microsoft som äger Minecraft och går in som sponsor. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.
Enligt Microsoft är det första gången något liknade görs i världen.