Mindler ville lösa ett stort samhällsproblem, genom att digitalisera en konservativ bransch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Kund
Mindler
År

2019

Roll
  • – Ux Designer
Uppgifter
  • – User tests
  • – Flöden och processer
  • – Low-fidelity Wireframes
  • – Kommunikation med designbyrå (de tog fram desigmanual)
  • – High-fidelity Wireframes

Uppdrag: Bygga en app och ett CMS

Teamet bakom Mindler hade använt en begränsad white-label lösning under ett år för testa om deras hypotes, konceptet fungerade. När de hade fått det verifierat, ville de ha hjälp med att bygga en egen lösning.

KONCEPT

Mindler ville med sin tjänst korta ner de långa väntetiderna för att träffa en psykolog i Sverige. Samtidigt hjälpa till med att lösa samhällsproblemet med psykologisk ohälsa. Deras lösning bygger på att digitalisera vissa processer inom psykiatrin och frigöra outnyttjade resurser. Erbjuda enskilda psykologer och kliniker verktyg för att lättare kunna nyttja sin odebiterbara tid, tex återbud och restider. Och istället prata med en del patienter online. Det fanns även en ide om att skapa digitala KBT-självhjälps-program. Användarens värde skapas genom att det blir lättare att snabbt få hjälp var än du bor i Sverige.

VÅRT UPPDRAG

Vi kom in för att hjälpa till att bygga den nya patient-appen och även CMS:et som psykologerna skulle använda. Appen och CMS:et skulle byggas tekniskt av oss ihop med kundens interna CTO och programmerare.

App

Vi började med att bygga en low-fidelity prototype för att visa ägarna förslag på de olika flödena i appen. De hade använt en white-label-lösning i ett år tid så det fanns mycket samlade insikter att utgå från.

När flödena i prototypen hade bestämts, testade vi den på målgruppen. Därefter justerade vi en del nya insikter med nya lösningar.

En välkänd design-byrå göra den grafiska profilen och designen. Jag utgick från det och skapade en high-fidelity prototype.

Det tekniska teamet tog över och byggde första versionen av Mindlers app. Teamet bestod av front- och backend utvecklare i Sverige och Seribien.

Xd Prototyper – app

Användartest

Jag och Mindlers CTO satte ihop användartesten. Vi bjöd in sju test-personer, var av två i reserv. Fem av dessa kom. Testet tog cirka 20 minuter per deltagare. Vi filmade medans de fick genomföra några uppgifter. Vi hade egna hypoteser om var det skulle uppstå problem vilket också stämde. Det uppkom dock nya problem och insikter som vi inte inte hade förväntat oss.

Två av ägarna är själva aktiva psykologer på Mindler och gjorde en del djupintervjuer med vissa användare.

CMS

Ett CMS för psykologerna för att hantera bokade tider, avbokningar, se bokningsstatistik och annat.

Systemet bakom CMS:et kommunicerar bland annat genom API:er med användarnas appar i realtid för att hitta lediga slottider och annan information.

Xd Prototyper – CMS