Digitalisering av en konservativ bransch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Bildspel som visar arbetsprocessen

Kund
Mindler
År

2019

Roll
  • – Ux Designer
Metoder
  • – Användartester
  • – Flöden och processer
  • – Low-fidelity Wireframes
  • – Kommunikation med designbyrå (de tog fram desigmanual)
  • – High-fidelity Wireframes
  • – Design system

Mindler hade använt en white-label lösning (färdigt system där man lägger in sin egen logotyp) i form av en app och ett CMS under ett års tid, för att testa om sin idé fungerade. När det visade sig att den gjorde det, kontaktade de oss och ville ha hjälp med att bygga en egen unik lösning.

KONCEPT

Mindler ville korta ner de långa väntetiderna för att få träffa en psykolog i Sverige. Samtidigt hjälpa till att lösa samhällsproblemet med psykologisk ohälsa.

Ideen gick ut på att digitalisera vissa processer inom psykiatrin och på så sätt frigöra outnyttjade resurser. Erbjuda enskilda psykologer och kliniker verktyg för att lättare kunna nyttja sin odebiterbara tid, tex återbud och restider, istället prata med vissa patienter online.

Ett stort värde för användaren var att det blev lättare att snabbt få hjälp var du än bor i Sverige.

PROBLEMSTÄLLNING

Mindler hade under ett år testat sin ide genom att använda en white-label lösning med begränsad funktionalitet. När de nu hade fått verifierat att konceptet fungerade, ville de ha hjälp med att bygga en egen unik lösning.

Det skulle även skapas digitala KBT-självhjälps-program i appen, vilket var helt nytt.

MIN ROLL

Uppdraget gick ut på att bygga en helt ny patient-app och ett tidsboknings-CMS där psykologerna kunde hantera sina tider. Appen och CMS:et skulle tekniskt byggas av vår byrå ihop med kundens egna utvecklare.

Mitt uppdrag gick ut på att göra researcharbete. Skapa logiska användarflöden och sedan bygga olika prototyper och testa dem på användarna.

KUNDNYTTA

Kunden fick expertisen att kunna skapa ett eget digitalt ekossystem där app, CMS och journalsystem fungerade ihop. Även förståelse hur de skulle tänka helhet då det gäller, app, informationswebb och marknadsaktiviteter och hur de möter varandra i kontakt med användaren.
De fick även färdiga designförslag i FIGMA på flöden, app och CMS.

App

De nya flödena för appen togs fram och bestämdes genom enklare wireframes. Därefter gjordes pixelperfekt design som lämnades över till utvecklarna i form av XD filer.

Xd Prototyper – app

Användartest

Användartester gjordes där deltagarna fick genomföra olika uppgifter, samtidigt som deras händer och beteende filmades.

CMS

Ett eget CMS byggdes åt psykologerna för att kunna hantera bokade tider, se statistik och annat.

Xd Prototyper – CMS