Bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Bildspel som visar arbetsprocessen

Kund
Region Stockholm
År

2022 – 2023

Roll
  • – Produktdesigner
  • – Ux/Ui Designer
  • – Interaktionsdesigner
Metoder
  • – Användartester / Intervjuer
  • – Research
  •  – UX design
  • – Workshops
  • – Skapa effektiva användarflöden
  • – Prototyping
  • – Gränsnittsdesign

Janusmed är en kunskapsbaserad tjänst från Region Stockholm som riktar sig mot läkare och annan sjukvårdspersonal. Den behövde moderniseras och bli mer användarvänlig och jag och en kollega fick uppdraget.

BAKGRUND

Tjänsten skapades för många år sedan av Region Stockholm som fortfarande utvecklar och förvaltar den. Den innehåller åtta olika evidensbaserade kunskaps- och beslutsstöd och hjälper till att bidra till en säkrare läkemedelsanvändning i Sverige.

Janusmed finns i två versioner. En version som integreras i olika journalssystem och en annan som ligger öppen på webben. De båda versionerna innehåller olika uppsättningar med kunskapsstöd.

PROBLEMSTÄLLNING

Janusmed hade under många år byggts periodvis, nya kunskapsstöd och mer funktionalitet hade lagts till i omgångar. Det övergripande strukturen hade i och med det försämrats och till slut gjort den rörig för användaren att förstå och använda. Den behövde moderniseras.

UPPDRAGET

I uppdraget ingick researcharbete, facilitera workshops, design (UX/UI), tillgänglighetsanpassning (WCAG), strategisk och agilt arbetssätt. Arbetet utfördes i nära samarbete med en annan Produktdesigner och med två olika team inom kunskapsstöd och  IT.

Östen inledde uppdraget med att lära sig förstå hur tjänsten fungerade utifrån användarnas perspektiv. Han studerade hur läkare använde Janusmed i sitt arbete genom intervjuer och användartester. Han samlade även in kunskap om hur tjänsten samverkade inom sitt ekosystem. Efter att alla insikter hade samlats in, togs idéer och designskisser fram tillsammans med teamet genom workshops. Sedan gjordes prototyper i Figma som testades på användarna för att få ny feedback. Slutligen togs pixelperfekta filer fram ihop med skriftliga instruktioner som överlämnades till utvecklarna.

En viktig del i arbetet blev att förstå och sedan diskutera frågan om hur tjänsten skulle fungera utifrån ett helhetsperspektiv.

KUNDNYTTA

En bättre utvecklad och mer användarvänlig tjänst, skapar stort värde för Region Stockholm och hela samhället. Med bättre kunskapsstöd går det att undvika felmedicinering, vilket sparar både patiententers lidande och resurser i samhället.

Kunden saknade egen kompetens inom UX/UI design.
Värdet blev också stort att ha två produktdesigner som kunde bolla och belysa problem, utmaningar och tänka innovativt från olika perspektiv tillsammans.

Kunden fick en ny genomtänkt design levererad i form av en helhetslöning.

PROTOTYP

Se prototyp Prototyp Janusmed