Vill bli Facebok för p-piller

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Bildspel som visar arbetsprocessen

Kund
Prev.
År

2021 – 2022

Roll
  • – Ux/Ui Designer
  • – Produktdesigner
  • – Interaktionsdesigner
Uppgifter
  • – Användarflöden
  • – Prototyping
  • – Användartester
  • – Ui design
  • – Branding
  • – Skriva Ux-texter (ENG)

Start-upen Prev tog kontakt med byrån som jag jobbade på hösten 2021 och ville ha hjälp med att vidareutveckla sin egenbyggda produkt. En prenumerationstjänst för p-piller i form av en app. De hade hört att vi var specialiserade på att bygga, utveckla innovativa koncept och lösningar. Jag var sedan med och ledde dem genom processen med att skapa en användarvänlig produkt som användarna ville ha.

BAKGRUND

Prevs affärside är att sälja prenumerationer på p-piller genom en app. Inte i Sverige, utan på marknader där det av olika skäl är svårt att få tag i p-piller. Eller där kunskapsnivån för hur p-piller fungerar är låg. De ville vara experten som undervisar på ett sakligt sätt. Samtidigt som man på sikt vill vara mer av en livsstils-app, än en traditionell doktor-online app.

Hanteringen av prenumerationen och kommunikationen med användaren skedde genom appen. De fysiska produkterna levererades av lokala leverantörer i respektive land.

PROBLEMSTÄLLNING

Prev hade sedan ett år utvecklat en egen app med hjälp av ett team i Indien. De hade sedan även lyckas få in några hundra prenumeranter som bevis på att affärsidéen höll.

Problemet var att tjänsten inte konvertera bra i relation till de resurser som las ner. Den bistra sanningen var att upplevelsen av tjänsten var dåligt och att majoriteten av användarna hoppade av flödet innan de nått köp-knappen.

MIN ROLL

Jag hjälpte till att analysera varför appen inte konverterade bra. Gav sedan olika förslag på hur vi kunde lösa problemet. Jag byggde en prototyp agilt som löpande testades på målgruppen. Både fysiskt och remote (Indien och Polen). Slutligen designade och gav tjänsten en känsla utifrån målgruppens förväntningar.

KUNDNYTTA

Kunden fick en helhetslösning där det mesta ingick för att de senare själva skulle kunna jobba vidare mot målet med en ökad konvertering.

Under projektet fick kunden förståelse för varför det är viktigt att tänka och förstå helheten och inte bara fokusera på konvertering. Det vill säga hur alla delar som inkluderar en tjänst/produkt samverkar. Till exempel;  varumärkets profilering, marknadsföring, webbsida, appen, olika system, externa leverantörer och så vidare.  De så kallade kontaktpunkterna där användaren möter och upplever dem som företag.

Prototyp