2017 jobbade jag i rollen som digital designer, kommunikatör i ett projekt på SL, Tvärbanan. Problemställning: hur kommunicerar vi tråkig men viktig samhällsinformation till barn? Lösning: Med hjälp av Minecraft, så klart.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2017 – 2018

Roll
  • Digital kommunikatör
  • Konsult
Uppgifter
  • Idé
  • Strategi
  • Kommunikation

Projekt: Minecraft: Pilotprojekt i samhällsbyggnad för skolor.

Under 2017 jobbade jag som konsult i rollen som digital designer, webbkommunikatör i ett omfattande byggprojekt för Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL). Åtta kilometer räls ska dras genom tre kommuner och bygget kommer att ha kostat runt fem miljarder kronor då det står klart 2023.

Bakgrund

På flera ställen kommer rälsen att dras genom tät bebyggelse. Det kommer att ställa till problem för dem som bor där och en viktig uppgift för projektet är att kommunicera och informera dem.

Enligt riktlinjerna för barnkonventionen är det extra viktigt att ta hänsyn och informera barnen i området.

Speciellt barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta kommer att påverkas under en längre tid då deras väg fram och tillbaka från skolan blir avskuren. Risken finns även att de kommer att gena genom det farliga avstängningsområdena med livet som insats.

Problemställning

Traditionellt informerar man genom att trycka upp en broschyr som man delar ut till barnen i skolorna.

Problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål. Och kanske inte heller föräldrar hemma som kan hjälpa dem att förstå.

Ett annan vanligt problem är vandalisation och klotter när nya Tvärbanan står klar.

Idé & hypotes

Jag kom på idén, att kanske skulle det kunna gå att låta barnen bygga Tvärbanan själva digitalt i Minecraft, parallellt som den byggs på riktigt. Detta i samarbete med kommunerna och skolorna, på lektionstid och i form av en tävling.

Hypotesen var att genom göra något så tråkigt som bygg- och samhällsinformation roligt genom att barnen själva får bygga och genomföra projektet i Minecraft, kommer de vara mer mottagliga för det vi vill informera dem om. Förhoppningen är också att de ska bli goda framtida ambassadörer när Tvärbanan står klar 2023 (de är då tonåringar) och förhindra klotter och vandalism.

Research & intervjuer

I researcharbetet kom det fram att Microsoft som äger MineCraft precis hade släppt en speciell version av programmet för utbildningssyfte, Minecraft Education. Microsoft hade också börjat samarbeta med en partner som kunde hjälpa till med utbildning av lärarna i systemet.

Vi intervjuade några rektorer, lärare och flera elever. Alla var mycket positiva till upplägget.

Genomförande

Vi satte ihop ett förslag på en aktivitetsplan som ledningen på SL godkände. Projektet är nu inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.

Det hela kommer att göras i form av en tävling för barn i årskurs 5 i Sundbybergs kommun. För att prestera bra i tävlingen behöver barnen lära sig hur ett sådant här byggprojekt fungerar på riktigt. Bland annat behöver de ge sig ut till det riktiga byggprojektet ihop med klassföreståndaren för att studera det. Även en representant från byggprojektet kommer ut till skolan och berättar för barnen hur saker och ting går till.

Vinnaren kommer att koras med pompa och ståt på kulturhuset i Sundbyberg.

Enligt Microsoft är det första gången Minecraft kommer att användas på det här sättet (i världen) och de pratar om att det blir ett viktigt pilotfall.