Problemställning: hur kommunicerar man tråkig men viktig samhällsinformation till barn?
Lösning: Med hjälp av Minecraft, så klart.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2017 – 2018

Roll
  • Digital kommunikatör
  • Konsult
Uppgifter
  • Idé
  • Strategi
  • Kommunikation

Under 2017 jobbade jag som konsult i rollen som digital designer och webbkommunikatör för Tvärbanans utbyggnad av Kistagrenen (SL). I projektet var jag delaktig i att lösa gamla problem på nya innovativa sätt, Att använda Minecraft för att inkludera barn i samhällsbyggnad, är ett dem.

BAKGRUND

Rälsen skulle dras genom tätbebyggda områden, vilket ställde till med problem för de boende. En viktig uppgift för projektet var därför att effektivt kommunicera och informera dessa invånare. Enligt barnkonventionens riktlinjer var det särskilt viktigt att informera barn i området.

Barn och unga i Rissne, Ursvik och Tensta skulle påverkas under en lång tid, då deras skolvägar skulle påverkas. Det fanns även en risk att de skulle ta riskfyllda genvägar genom farliga områden.

PROBLEMSTÄLLNING

Vanligtvis informerar man genom att trycka upp broschyrer som delas ut i skolorna. Problemet är att dagens barn sällan läser broschyrer. Många barn i området har dessutom inte svenska som modersmål och kanske inte har föräldrar som kan hjälpa dem att förstå. Ett annat problem som ofta uppstår är vandalisering och klotter när den nya Tvärbanan är klar.

IDÉ & HYPOTES

Jag fick idén att barnen kunde få bygga Tvärbanan digitalt i Minecraft, parallellt med det faktiska bygget. Detta skulle ske i samarbete med kommuner och skolor, och utformas som en tävling. Hypotesen var att genom att göra bygg- och samhällsinformation roligare skulle barnen vara mer mottagliga för information och eventuellt agera som framtida ambassadörer mot vandalism.

RESEARCH & INTERVJUER

I vårt researcharbete upptäckte vi att Microsoft, som äger Minecraft, nyligen har lanserat en utbildningsversion av spelet. Vi intervjuade också några rektorer, lärare och elever, som alla var mycket positiva till upplägget.

GENOMFÖRANDE

Vi utarbetade ett förslag till en aktivitetsplan som SL:s ledning godkände. Projektet kommer att genomföras under hösten 2018, som en tävling bland barn i årskurs 5 i Sundbybergs kommun. För att lyckas i tävlingen kommer barnen att behöva förstå hur ett verkligt byggprojekt fungerar, inklusive fältbesök till den faktiska byggplatsen. En representant från byggprojektet kommer även att besöka skolorna för att informera om processen.

Vinnaren skulle koras med pompa och ståt på Sundbybergs kulturhus. Microsoft hade uttalat att detta skulle bli ett viktigt pilotprojekt för dem.

KUNDNYTTA

Barnen i området fick på ett inkluderande sätt ta del av det stora byggprojektet som skulle påverka området där det bodde. Förhoppningsvis kommer de inte att vilja vandalisera Tvärbanan och tågen när allting står klart.

SL kunde kommunicera viktig information till en målgrupp som de annars hade haft svårt att nå, samtidigt som kostnaden blev lägre än om de hade designat och tryckt upp broschyrer.

Enligt Microsoft är det första gången Minecraft kommer att användas på det här sättet (i världen) och de pratar om att det blir ett viktigt pilotfall.