Judiska Museet

Fick ett omfattande och intressant uppdrag 2013 som gick ut på att bygga om Judiska Museets 11-åriga webbplattform helt och hållet från grunden. Bland annat skulle ett nytt CMS väljas. Valet föll på det användarvänliga CMS:et ”Word Press” för att personalen så enkelt som möjligt skulle kunna uppdatera och underhålla systemet själva framöver. Också för att det är kostandsfritt, pålitligt, många användare runt om hela världen och dessutom finns det många utvecklade plugg-in (små pfunktionsprogram) att använda. Vidare valde vi en lösning som skulle klarar av att ändra  visningsformat beroende på vad man surfar med för enhet (mobil, padda eller station när dator), så kallad responsive design. I uppdraget fanns även en önskan att försöka få fram en grafisk profil som går ihop med den redan trycka. Där finns logon tryck i guldfärg på vitt papper. Eftersom det inte går att årerskapa guldnyanser på webben blev det en lösning som simulerar guldblänk.
När webbplatsen var klar i mars 2014 bestod den av ca 180 sidor, två språk, 10 st bildspel, upplagda filmer, ljudslingor, kartor, funktion för anmälan till nyhetsbrev, kontaktformulär, e-handel för böcker, integration för sociala medier och mycket annat.  www.judiska-museet.se.