2017 provade jag på rollen som digital designer, kommunikatör i ett projekt på SL, Tvärbanan. Problemställning: hur kommunicerar vi ut tråkig men viktig samhällsinformation till barn? Lösning: Med hjälp av Minecraft, så klart.

Kund
SL, Tvärbanan
År

2017 – 2018

Roll
  • Digital kommunikatör
  • Konsult
Uppgifter
  • Idé
  • Strategi
  • Kommunikation

Projekt: Minecraft: Pilotprojekt i samhällsbyggnad för skolor.

Bakgrund

Jag provade tillfälligt på rollen som kommunikatör, digital redaktör i ett omfattande byggprojekt för Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen (SL) 2017. När bygget är klart 2023 kommer det ha kostat runt fem miljarder kronor. Åtta kilometer räls ska dras och på många ställen berör det människorna som bor där och projektet behöver kommunicera med dem. Speciellt kommer många barn och unga i området Rissne, Ursvik och Tensta bli påverkade under en längre tid då deras väg fram och tillbaka från skolan kommer bli avskuren. Risken finns också att de kommer att vilja gena genom avstängningsområdena med livet som insats.

Ett annan vanligt problem är vandalisation och klotter av Tvärbanan när det står klar.

I rollen som kommunikatör och enligt riktlinjerna för barnkonventionen ingår det att informera barnen om projektet i området. Traditionellt trycker man upp en broschyr och delar ut i skolorna. Men problemet är att dagens digitala barn inte läser broschyrer. Många barn i området har inte heller svenska som modersmål.

Lösning – Minecraft

Jag kom på idén att låta låta barn i årskurs 5 i Sundbybergs kommun, istället bygga Tvärbanan digitalt i Minecraft, samtidigt som den byggs på riktigt. Detta i samarbete med skolorna och på lektionstid i form av en tävling.

För att kunna prestera så bra som möjligt är barnen tvungna att lära sig om hur ett sådant här byggprojekt fungerar på riktigt. Bland annat ge sig ut till det riktiga projektet ihop med klassföreståndaren och studera det. Även representant från byggprojektet kommer till skolan och berättar för barnen.

Vinnaren koras med pompa och ståt på kulturhuset i Sundbyberg.

När Tvärbanan står klar 2023 är barnen tonåringar och förhoppningen är att det istället för att vandalisera, ska känna samhörighet och bli goda  ambassadörer för Tvärbanan. Känna att det har varit med och skapat sitt eget kommunala transportmedel.

Efter lite research visade det sig att Microsoft som äger MineCraft precis hade släppt en speciell version av programmet för utbildningssyfte, Minecraft Education.

Fick med mig arbetsteamet på idén och vi satte ihop förslag på en aktivitetsplan. Ledningen på SL och även rektorerna i skolorna nappade på förslaget. Projektet är inlett och kommer att genomföras under hösten 2018.

Enligt Microsoft är det första gången Minecraft används på det här sättet i världen och pratar om att det är ett pilotfall.