Start-up med mål att bli nummer ett i världen med tjänsten träffa psykolog online.

Kund
Mindler
År

2019

Roll
  • – Ux Designer
Uppgifter
  • – Användartester
  • – Flöden och processer
  • – Low-fidelity Wireframes
  • – Kommunicera med designbyrån (de gjorde designen för appen)
  • – High-fidelity Wireframes (utifrån byråns design)

Uppdrag: Bygga en app och ett CMS

Mindler hade använt en begränsad white-label lösning under ett års för att testa att deras hypotes och koncept fungerade. Lösningen bestod av en ett CMS för psykologerna och en app för patienterna.

KONCEPT

Mindler ville korta ner de långa väntetiderna för att få träffa en psykolog. På så sätt även hjälpa till och bidra till att lösa samhällsproblemet med psykologisk ohälsa i Sverige. Det genom att digitalisera vissa processer inom psykiatrin. Bland annat skulle psykologerna kunna nyttja sin annars odebiterbara tid, som tex återbud bättre genom att träffa patienter online. Det fanns även en ide om att skapa digitala KBT-program. En inspirationskälla var den välkända meditionsappen Headspace.

VÅRT UPPDRAG

Efter att fått bevisat att hypotes om att utföra KBT på distans genom en digital plattform fungerar, lyckades de få in riskkapital.

Vi kom då in för att hjälpa till att bygga appen och testa den på användarna. Även bygga en prototyp för ett CMS med webbgränssnitt som psykologerna skulle använda. Appen och CMS:et skulle programmeras delvis internt men även med hjälp utifrån.

App

Det första jag fick göra, var att bygga en low-fidelity prototype för att visa stakeholders hur de olika flödena i appen kunde fungera och se ut. Eftersom de hade kört på en white-label-lösning i ett år behövdes inte så mycket annat förarbete göras.

När low-fidelity prototypen hade spikats (efter några korrektursvängar) fick en välkänd design-byrå göra designen. Jag byggde sedan vidare på deras design och skapade en high-fidelity prototype.

Tekniska teamet tog sedan över och byggde första versionen av Mindlers app. Teamet bestod av front- och backend medarbetare, både i Sverige och Seribien.

Användartest

Jag och Mindlers CTO satte ihop ett användartest. Vi bjöd in sju test-personer, var av två i reserv. Fem av dessa kom. Testet tog cirka 20 minuter per deltagare. Vi filmade dem medans de fick genomföra några uppgifter. Vi hade egna hypoteser om var det skulle uppstå problem vilket också stämde. Det uppkom dock nya problem som vi inte väntade oss.

CMS

Ett CMS för psykologerna för att kunna hantera bokade tider, se bokningsstatistik och lite annat. Det pratar löpnade genom API:er med användarnas appar i realtid för att hitta lediga slottider och annan information.

Två av ägarna är själva aktiva psykologer på Mindler och användartesterna sköttes av dem.