Under Covid blev jag uthyrd till DBB under en period för att hjälpa till att bygga om Volkswagens bokningstjänst.

Flowchart för att diskutera och visualisera processerna

Kund
VW/DDB
År

2020

Roll
  • UX/UI Designer
Uppgifter
  • – Skapa nya digitala flöden
  • – Low-fidelity Wireframes
  • – High-fidelity Wireframes
  • – Klickbar prototyp

VW Verkstadsbokning

PROBLEM  VW har under en längre tid internt byggt ett komplext bokningssystem som används av: dem själva, deras återförsäljare och deras olika varumärken som Audi, Seat, Skoda, KIA och Volkswagen.

De ville förbättra tjänsten för bättre konvertering. Bland annat genom att göra det enklare att beställa olika tilläggstjänster under bokningstillfället, även skapa korsförsäljning. Tjänsten var så omfattande och komplex och hade byggts i lager på lager och de kände knappt själva till alla funktioner.

UPPDRAG  Vårt uppdrag var att göra om flödena och sedan bygga en prototyp. Tiden var mycket begränsad i relation till komplexiteten.

Low-fidelity Wireframes

Se prototyp Mobile Low-fidelity Wireframes

High-fidelity Wireframes

Se prototyp Mobil High-fidelity Wireframes

Se prototyp Desktop High-fidelity Wireframes